"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs

Jūrkalnes 1, Rīga, LV-1046

26288265

Atslēgvārdi
Tāme, tāmēšana, koptāme, kontroltāme, ekspertīze, būvprojekts, būvprojekta
ekonomikas daļas ekspertīze, tāmēšanas pakalpojumi, tāmēšanas birojs,
sertificēts tāmētājs, būvdarbu apjomi, būvizmaksas, celtniecības izmaksas,
budžeta plānošana, būvniecība, remonts, remonta darbi, celtniecības
darbi, rekonstrukcija, renovācija, būvniecības aprēķini, tāmes valsts
iepirkumiem.